ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ ਗੇਮਸ

violentstimulation.com

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੋਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ, ਜੇ, ਇਸੇ ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ ਗੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਨਾ? ਖੇਡ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਾ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲੀ. ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ' ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ.

ਸੈਕਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ. , ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਕਰਤੱਬ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਹਿੰਸਕ ਪੋਰਨ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ

ਹਿੰਸਕ ਪੋਰਨ ਦੋ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋ ਧਿਰ ਹੈ. ਦਬਦਬਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ' ਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ' ਤੇ ਬੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਸੱਟ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿ. ਬੀ ਦੀ ਚੰਗੀ-ਜਾਣਿਆ ਪੋਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ, ਪਰ, ਦੋਨੋ ਪੱਖ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ.

ਪਰ, ਉਥੇ ਹਿੰਸਕ ਪੋਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ ਹੋਰ ਥੋਡ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਹੈ. ਬੈਠੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ. ਗਰਲਜ਼, ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੇਕ, ਵਿਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੁਕਵੀ ਫਿਰ ਸੜਕ ਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ, ਤੱਕ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਰੋ. ਉਸ ਨੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਕੁੜੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੁਆਦੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੋਜ

ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ. ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ ਗੇਮਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਕਸਦ ਲਈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਬਗੈਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਿ ਕੰਠ ਵੱਲ ਅਤਬਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ. ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ' ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਬੀ ਦੀ ਏਸ ਏਮ ਸੀਨ

ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੀ ਦੀ ਏਸ ਏਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਹਿਲਾ, ਦਬਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ. ਕੁਝ ਬੀ ਦੀ ਏਸ ਏਮ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ ਨੌਕਰ ' ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇਕ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਕੋਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਬੀ ਦੀ ਏਸ ਏਮ ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਿ ਵਪਰੀਤ ਭਾਈਵਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਆਦਮੀ ਜ, ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੁਕਣ ਅਤੇ ਸਬ ਦੇ ਰੋਲ ਖੇਡਣ ਦੋ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਮੋਟਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਨਿਊ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ.

ਪਰ, ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ' ਤੇ, ਦੂਰ ਬੀ ਦੀ ਏਸ ਏਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਲ ਤੱਕ, ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਕਸਕਸ

ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬੈਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹਨ. ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਕਸ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਲਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹ ਜਾਣ ਦਿਉ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਲੱਮ ਜ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹ ਜਦਕਿ ਉਹ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਜ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਜਦਕਿ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕਮ ਦੇਖਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਚੂਚੀਆਂ ਜ ਚਿਹਰੇ, ਖੇਡ ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ' ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੀ ਚੁਦਾਈ. ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਕਡ਼ ਬਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਬਲਾਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਲਪਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਸ਼ਰੇਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਨ-ਦੇ -- ਮਿੱਲ ਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ.

ਅਦਭੁਤ ਹਿੰਸਾ

ਕਲਪਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈਕਸ ' ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਜਦ. ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕੰਜਾ ਰਾਖਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਭੁਤ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਖਾਸ ਵਾਅਦੇ ਮਨ ਬਰੇਕ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੋਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਮ-ਭਰ ਪੂਰੇ ਵੇਲ੍ਹ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਗਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਗੁਣ ਹੈ. ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਡੀ ' ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਨਿਪਲਜ਼, ਗੁਲਾਬੀ ਚੂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਜਖਮ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਥੱਲੇ. ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟਰੀ ਥੱਪੜ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ' ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹਨ.

ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦਿੱਖ ਪਹਿਲੂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗਰਲਜ਼ ਹਤਾਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਚੀਕ ਅਤੇ ਕੈਸਪਰ ਅਤੇ ਰੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਜ ਬੋਲਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ). ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ' ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.

ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਸੈਕਸ ਗੇਮਜ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਦ ਹੈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ!

ਸਮੀਖਿਆ ਫ਼ਾਇਦੇ

  • ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਕਸਕਸ
  • ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੈਕਸ
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਭੀੜ
  • ਸਹੀ ਦਿੱਖ

ਸਮੀਖਿਆ ਨਫ਼ੇ

  • ਸਿਰਫ ਮੋਟਾ ਨਿਭਾਉਣੀ

ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿੰਸਕਸੈਕਸਗੇਮਸ

ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗੇਮਸ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਿੰਸਕਸੈਕਸਗੇਮਸ